• ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ด้านแผนกต้อนรับอย่างน้อย 4 ปี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

15-Nov-19

 

Applied
  • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ 5 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

15-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่