• ชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
  • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
  • สามารถเชื่อมเหล็กได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Aug-17

 

Applied
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • มีสุขภาพแข็งแรง
  • อดทน ทำงานกลางแจ้งได้

14-Aug-17

 

Applied
  • ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล