• เพศ ชาย /หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี/โทด้านการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป

08-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

08-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง ละเอียดรอบคอบ ใจเย็น ซื้อสัตย์ สุจริต
 • ระดับการศึกษา ม.3/ ปวช /ปวส ขึ้นไป
 • อ่าน ออก เขียนได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

08-Aug-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช ปวส ขึ้นไป
 • คนที่มีความรับผิดชอบสูง และทำงานรวดเร็ว

08-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย -หญิง ระดับ ปวช ปวส ขึ้่นไป
 • ใจเย็น พูดจา สุภาพเรียบร้อย พูดจาไพเราะ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาฉะฉาน สะอาด

08-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ ชาย จบ ปวช ปวส ขึ้นไป ประสบการณ์ 2 ปี
 • ละเอียดรอบคอบ ใจเย็น
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาฉะฉาน สะอาด

08-Aug-17

 

Applied
 • ฝ่ายบัญชีหรือบัญชีสรรพากร
 • ตรวจสอบ ดูแลด้านลูกหนี้ /เจ้าหนี้ งานวางบิล
 • จบด้านบัญชีมาโดยตรง สามาถลงบัญชีได้

08-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ได้ทั้งชายหรือหญิง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาฉะฉาน สะอาด
 • เป็นคนละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ ไว้ใจได้

08-Aug-17

 

Applied
 • จบด้านบัญชีมาโดยตรง สามาถลงบัญชีได้ ปิดงบได้
 • ประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5-10 ปี ขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาฉะฉาน สะอาด แต่งกายเรียบบร้อย

08-Aug-17

 

Applied
 • จบด้านบัญชีมาโดยตรง สามาถลงบัญชีได้ ปิดงบได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ 5-10 ปีขึ้นไป

08-Aug-17

 

Applied
 • จบด้านบัญชีมาโดยตรง สามาถลงบัญชีได้
 • ประสบการณ์ 5 -10 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาฉะฉาน สะอาด

08-Aug-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สามารถ อ่านออก เขียนได้ ใช้ คอมพิวเตอร์ได้
 • ละเอียด รอบคอบ แก้ไขปัญหาได้

08-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ได้ทั้งชายหรือหญิง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาฉะฉาน สะอาด
 • เป็นคนละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ ไว้ใจได้

08-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ทำงาน : 1 ขึ้นไป

08-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านฝ่ายบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป ปวช ปวส ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

08-Aug-17

 

Applied
 • การ ศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 3-7 ปี ขึ้นไป
 • . มี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

08-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • มีใบขับขี่รถสาธารณะ/ขับรถใหญ่
 • อายุ 30- 55 ปี

08-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • เป็นคนละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ ไว้ใจได้
 • พูดจา สุภาพเรียบร้อย พูดจาไพเราะ

08-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง จบ ม.6 ปวช ปวส ขึ้นไป
 • ซื่อสัตย์ สุจริต และไม่มีประวติด้านผิดกฏหมาย
 • อ่านออก เขียนได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ WORD EXCELL

08-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์1-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความประณีต เรียบร้อย และละเอียดอ่อน ใจเย็น
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาฉะฉาน สะอาด

08-Aug-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ออกต่างจังหวัดได้
 • ทำงานล่วงเวลาได้

08-Aug-17

 

Applied
 • ปวช ปวส ด้านการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป

08-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล