• บริหารโรงเรียนดนตรียามาฮ่าในเครือข่าย
  • ปริญญาตรีด้านการบริหาร การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านบริหาร 5 ปี ขึ้นไป

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ดูแล และสร้างการจัดกิจกรรม ให้กับโรงเรียนดนตรี
  • มีความรู้ในด้าน การตลาดออนไลน์
  • ประสบการณ์ 1 – 3 ปี ขึ้นไป

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล