• ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • จัดการเรื่องการเดินทางของผู้บริหาร
  • จัดประชุมในระดับบริหาร และช่วยติดตามผลการประชุม

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล