• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 35-45 ปี
  • ประสบการณ์ทำงานในสายงาน 10 ปีขึ้นไปในสายงาน

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • degree or master's degree in accounting, business
  • Several years of experience in a business
  • Leadership skills, interpersonal skills

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดทำบัญชีตรงตามมาตราฐาน
  • จัดทำรายงานการแสดงผลงบการเงิน จัดทำ Budget
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการลงบัญชีต่างๆ

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล