• ผู้จัดการระบบ ERP และวิเคราะห์ข้อมูล
 • ERP & Data Analysis Manager
 • ERP & Data Analysis

48 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แสวงหาภาพยนตร์ทางเลือก
 • ผู้จัดการแผนกสรรหาภาพยนตร์ทางเลือก
 • Alternative Content , Alternative Cinema

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Alternative Content Officer
 • เจ้าหน้าที่สรรหาภาพยนตร์ทางเลือก
 • Alternative Content , Alternative Cinema

11-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Investor Relations Section Manager
 • Investor Relations
 • การลงทุนสัมพันธ์

10-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่