• สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธา
  • รักงานท้าทาย-มีความรับผิดชอบต่องานภายใต้กรอบเวลา
  • สามารถทำงานทั้งเป็นทีมและเป็นอิสระได้

17-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • 1-3 years of experience
  • Service-minded, high responsibility
  • Good time management and well organized

14-Aug-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่