• อายุไม่เกิน 30 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ มัณฑนศิลป์

20-Aug-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่