• รักษาสัตว์ป่วยตามหลักวิชาการทางสัตวแพทย์
  • จบสัตวแพทย์ หรือ สัตวบาล
  • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี

14-Aug-17

 

Applied
  • เดินระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้า
  • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
  • ขับรถยนต์ได้

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล