• ประสบการณ์ทำงาน 1 – 2 ปี ด้านการพัฒนาโปรแกรม
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและการจัดการ

12-Aug-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่