• งานสรรหาว่าจ้างพนักงาน
 • งานประสานงานฝึกอบรมพนักงาน(ภายนอก)
 • จัดอบรมพนักงาน-ปฐมนิเทศพนักงาน

15-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารงานบุคคล เช่นประเมินผลพนักงาน
 • ดำเนินการจัดทำข้อมูลสถิติการมาทำงาน
 • ดูแล ตรวจสอบงานในส่วนของ แม่บ้าน รปภ

15-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้ คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (Excel, word)

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่และรู้เส้นทางในกรุงเทพ ฯ เป็นอย่างดี

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพ ฯ เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปวส.สาขาก่อสร้าง โยธา - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์บริหารงานติดตั้งกระจก อลูมิเนียม

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ช่างเชื่อม วุฒิ ปวช.- ปวส. ช่างเชื่อม / ฝ่ายผลิต
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

15-Aug-17

 

Applied

ฝ่ายผลิต

S One Aluminium Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ช่างเชื่อม วุฒิ ปวช.- ปวส. ช่างเชื่อม / ฝ่ายผลิต ม
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 30-45 ปี
 • ชอบงานขาย พบปะลูกค้า
 • มีประสบการณ์งานขายอลูมิเนียม กระจก จะพิจารณาเป็นพิ

15-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานการจัดทำแผนความปลอดภัยประจำปี
 • ดูแลให้ปฎิบัติงานตามกฎหมายความปลอดภัย
 • ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน

15-Aug-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานรงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม
 • ประเมินผลงานฝึกอบรม

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส-ป.ตรี ด้านการขาย
 • มีประสบการณ์ด้านขายโครงการ อาคารสูง

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการขายและการเจราจาต่อรอง รักในการขาย

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล