• ป.ตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด/ICT/เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์งานด้านการเป็น admin page ให้กับสินค้า
 • ประสบการณ์งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามลูกค้า

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด/สถิติ
 • ประสบการณ์งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
 • ประสบการณ์งานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in related field
 • 1-2+ years Experience in TV Commercial
 • Good communication skills

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน2 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะความเป็นผู้นำ

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Marketing, IT or related
 • 5 years solid working experiences in marketing&CRM
 • Strong background in customer acquisition

14-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบกาณ์ 2-5 ปี ด้าน Web programming
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

11-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Telecommunication Engineering
 • 5 years’ experience in a related
 • Working knowledge of Media Asset Management

10-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in marketing or communication
 • 2+ years Experience in Digital Marketing
 • Good communication skills

10-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล