• 23 ปีขึ้นไป ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีโดยเฉพาะMicrosoft Office

22-Oct-19

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
  • ผ่านงานด้าน Audit จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้โปรแกรม Navision จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่