• หัวหน้าทีมบริการภาคสนามกำจัดแมลง งานบริหารจัดการ
  • ควบคุมงานบริการภาคสนาม ออกเดินทางบริการนอกสถานที่
  • Entomology Supervisor, Service Team Pest Control

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
  • Sales Key Account Project Pest Control and Hygiene
  • Large Account Sales Supervisor Hygiene Scenting
  • Accountability Manager Senior Sales Executive

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่