• ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรืออื่นๆ
  • Payroll end to end process, HR Shared Services
  • ประสบการณ์ในงาน HRM/HRD ไม่น้อยกว่า 5 ปี

21-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • หัวหน้าฝ่าย
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี และ/หรือปริญญาโท สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

21-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่