• ระดับปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 4 ปี
  • มีทักษะในการคิดเชิงกลยุทธ์ คิดเชิงสร้างสรรค์

22-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส
  • เพศชาย/หญิง อายุ 28-33 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

11-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่