• ควบคุม การตรวจสอบ คุณภาพสินค้าผักอบแห้ง
 • ควบคุม และจัดการกับสินค้าระหว่างกระบวนการผลิต
 • บันทึกค่าใช้จ่ายของแผนกควบคุมคุณภาพส่วน

17-Oct-19

 

Applied
 • ปวช –ปวส ด้านงานขายและการตลาด
 • มีความรู้ความสามารถด้านงานขาย แบบฝากขาย
 • มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 1 ปี

14-Oct-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สาขาวิทยาศาสตร์หรือ สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร
 • บริหารระบบคุณภาพอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป

14-Oct-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree in the field of BBA, MBA
 • 1 year of experience in export administration
 • Active, positive and energetic type of person

14-Oct-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารด้านประกัน/ควบคุมคุณภาพ
 • ความเป็นผู้นำ และมีทัศนคติในการทำงานที่ดี

14-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่