• นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับแพทย์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณา
 • จัดส่งแผนการทำงานล่วงหน้าในแต่ละเดือน

19-Aug-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์หรือสาขาอื่นๆ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 • สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

19-Aug-19

 

Applied
 • มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

19-Aug-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการทำงานในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีม ภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

19-Aug-19

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นท
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • เพศชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้เรื่อง ISO 9001 , 13485

15-Aug-19

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคนิคการแพทย์ , พยาบาล หรือ
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย/ติดต่อ งานกับแพทย์ พยาบาล

15-Aug-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี

12-Aug-19

 

Applied