• Terminal Manager
  • operations
  • ปฏิบัติการคลังน้ำมัน

17-Aug-17

 

Applied
  • Legal Manager
  • Compliance
  • law

15-Aug-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน
  • มีความรู้ด้านการสร้าง model ทางการเงิน
  • มีความรู้ด้านการเงิน การลงทุน

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล