• มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการตลาด
  • มีไหวพริบ และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอด
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้

15-Aug-17

 

Applied
  • ชอบความท้าทาย และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความรู้เรื่องการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล