• รับผิดชอบงานด้านสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
  • มีประสบการณ์ด้าน Recruitment อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตในสายงาน

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ประสบการณ์ทำงานด้าน QA หรือ Audit มากกว่า 1 ปี
  • ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลคุณภาพการให้บริการของพนักงาน
  • รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล