• วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ควบคุมงาน , ตรวจทาน , support
  • Computer Skill : Word ,Excel (สูตรเบื้องต้น)

28-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่