• ออกแบบ เขียนแบบ ประเมินราคา ควบคุมการทำงาน
  • ตรวจสอบความถูกต้องของงาน
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ตรวจตราและเฝ้าระวังพนักงานในหน่วยที่รับผิดชอบ
  • แนะนำวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่พนักงานในหน่วย
  • รายงานการประสบอันตราย การเกิดอุบัติเหตุ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล