• ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • พร้อมเรียนรู้ และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ

18-Aug-17

 

Applied
  • ประสานงานลูกค้า
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • วางแผนงานประชาสัมพันธ์

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล