• ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีความสามารถในการนำ
 • สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan)

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • วางแผนและจัดกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีทักษะการสื่อสาร บรรยายจัดอบรม

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักด้านงานบริการ ขยัน อดทน
 • รักการสื่อสารและชอบทำกิจกรรม

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการขยันอดทน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นต้นได้

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • บำรุงรักษาและซ่อมแซมชุดนิทรรศการและอุปกรณ์และงานไฟ
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการขยันอดทน
 • ประสานงานดูแลรับผิดชอบเรื่องธุรการทั่วไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล