• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • สามารถใช้งาน สื่อ Social Media

13-Aug-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่