Sales Administrator

Piriyasanti Co., Ltd.

สัมพันธวงศ์

 • ชาย/หญิง วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานได้ ในวัน จันทร์ - เสาร์ (8.00-17.00)
 • ค่าตอบแทน 300 บาท/วัน ขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขับรถส่งสินค้า ดูแลการจัดสินค้าขึ้นรถ
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ ไม่ระบุ

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขนย้ายสินค้า ติดรถส่งสินค้า
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ม.6
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวฃข้อง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวฃข้อง ประสบการณ
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 - 28 ปี (บุคลิค ดีเลิศ)

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒฺปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้พื้นฐานและ ความเข้าใจ
 • ฉลาด ไหวพริบดี มีความคิดสร้างสรรค์
 • รักงานบริการ และ รับแรงกดดันได้

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ ทุกช่วงอายุ
 • ส่งสินค้าประเภทเครื่องครัวให้กับลูกค้า
 • มีใบขับขี่ รู้เส้นทาง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวฃข้อง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวฃข้อง ประสบการณ
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 - 28 ปี (บุคลิค ดีเลิศ)

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวฃข้อง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวฃข้อง ประสบการณ
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 - 28 ปี (บุคลิค ดีเลิศ)

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Field Control Officer

Piriyasanti Co., Ltd.

สัมพันธวงศ์

 • ทำงาน 8.00-17.30 (จันทร์ - เสาร์)
 • ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย เงินสดย่อย
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงาน 8.00-17.30 (จันทร์ - เสาร์)
 • ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย เงินสดย่อย
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Tax Officer

Piriyasanti Co., Ltd.

สัมพันธวงศ์

 • ทำงาน 8.00-17.30 (จันทร์ - เสาร์)
 • ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย เงินสดย่อย
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Warehousing Officer

Piriyasanti Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ขนย้ายสินค้า ติดรถส่งสินค้า
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ม.6
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Traffic Control

Piriyasanti Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ขนย้ายสินค้า ติดรถส่งสินค้า
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ม.6
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขนย้ายสินค้า ติดรถส่งสินค้า
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ม.6
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Stock -Inventory

Piriyasanti Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ขนย้ายสินค้า ติดรถส่งสินค้า
 • ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6 - ม.6
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับออร์เดอร์ลูกค้า สามารถให้ข้อมูลสินค้าได้
 • เปิดบิลขายให้แก่ลูกค้า
 • ทำใบวางบิลลูกค้า

18-Aug-17

 

Applied
 • รับออร์เดอร์ลูกค้า สามารถให้ข้อมูลสินค้าได้
 • เปิดบิลขายให้แก่ลูกค้า
 • ทำใบวางบิลลูกค้า

18-Aug-17

 

Applied
 • วุฒฺปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้พื้นฐานและ ความเข้าใจ
 • ฉลาด ไหวพริบดี มีความคิดสร้างสรรค์
 • รักงานบริการ และ รับแรงกดดันได้

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานได้ ในวัน จันทร์ - เสาร์ (8.00-17.00)
 • ค่าตอบแทน 300 บาท/วัน ขึ้นไป

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานทางด้านบัญชี และ การเงิน รวมถึง วางแผน
 • ควบคุมการดำเนินงานทางด้านบัญชี และ การเงิน
 • ลงบัญชีสมุดรายวันทั่วไป และสมุดรายวันจ่าย

13-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงาน 8.00-17.30 (จันทร์ - เสาร์)
 • ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย เงินสดย่อย
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

13-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล