• มีประสบการณ์การบริหารด้านการตลาดของการศูนย์การค้า
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดทุกแบบหรือที่เกี่ยวข้อง5ปี
  • สามารถนำพาศูนย์การค้าให้เป็นอันดับที่1ของศูนย์การค

11-Feb-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่