• มีประสบการณ์ การพัฒนา Web-based Application
 • สามารถเขียนโปรแกรมในรูปแบบ MVC ได้
 • สามารถเขียน Web Service RESTFUL ได้

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • DevOps Engineer
 • CI/CD , cloud platform , system administration
 • Proxmox, VMware ,Git workflows

28-May-20

 

Applied
 • ฺีBusiness Analyst นักวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
 • เขียน flow, ออกแบบ mockup software
 • พูดคุยกับลูกค้าเพื่อเก็บความต้องการและทำความเข้าใจ

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PHP Developer, PHP Programmer
 • Full Stack Developer, Front End Developer, Backend
 • WordPress, Laravel

25-May-20

 

Applied
 • Technical Developer , ASP.NET , Javascript
 • เขียน workflow ได้
 • ประสานงานกับหน่วยงาน partner, ลูกค้า และ outsource

25-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Frontend Developer
 • Web UI
 • CSS

25-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied