HR & Accounting Officer

PHOENIXICT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

  • มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
  • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานเจรจาต่อรอง

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล