• ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ
 • เขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้คล่อง
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้

15-Aug-19

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือการตลาด
 • โปรดแนบรูปถ่ายประกอบใบสมัครงาน

15-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Service–minded person.
 • Male/Female, age between 22-35 years old.
 • Bachelor degree in business, marketing.

14-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช-ปริญญาตรี เคมี/วิทยาศาสตร์
 • อุตสาหกรรมชุบโลหะ

07-Aug-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ
 • เขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้คล่อง
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้

07-Aug-19

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่