• Bachelor’s Degree Computer Science
  • CCNA Certification is required
  • VMWare ,Microsoft Server

18-Aug-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 1 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี การเงิน
  • สามารถทำงานปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล