• ไม่จำกัดวุฒิ สามารถอ่าน,เขียน ภาษาไทยได้
  • สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้ครั้งคราว
  • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์

31-Jul-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่