• Male/Female Not over 35 years old
 • Bachelor Degree in related field
 • 2-3 years in oversea purchasing, import-export

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตั้ง และซ่อมบำรุง เครื่องมือแพทย์
 • ปริญญาตรี วิศกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องมือแพทย์จะพิจารณาพิเศษ

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Aged 25 - 30 years old
 • Degree in Business Administration or any related
 • 3-5 Years or above in International Purchasing

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, 28-35 yrs
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 4-5 years of working experience in Accounting

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล