• ร่วมกับทีมพัฒนาในส่วนของ Front/Back End
 • มีความรู้ PHP, Java Script, Angular, codeigniter
 • CSS , HTML5, Node.js, React, Bootstrap, CakePHP,

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ร่วมกับทีมพัฒนาในส่วนของ Front End ใน Project
 • มีความรู้ React Native (Objective-c/React.js)
 • Java/React.js), iOS, Android, IoT

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Config ระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ Linux
 • Config Database Server ของ Progres, MySQL
 • Config Application Server และ IT Infrastructure

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สามรถนำ Python มาทำ Data cleaning
 • สามารถใช้ภาษา SQL ในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ
 • ออกแบบ-จัดทำ Visualization dashboard

16-Oct-20

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สามารถส่ง Defect Log ให้ Programmer
 • สามารถจัดทำ Test Summary Report
 • มีความเข้าใจในการทดสอบซอฟต์แวร์

16-Oct-20

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะการตัดสินใจแก้ไขปัญหา

16-Oct-20

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • งานศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • งานออกแบบและพัฒนา Software
 • ทำงานโปรแกรมเมอร์อย่างน้อย 1-3 ปี

16-Oct-20

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied