• ปริญญาตรีด้านบัญชี - การเงิน
  • มีความเชี่ยวชาญด้านภาษีอากร
  • สามารถปิดบัญชีเพื่อออกงบการเงินได้

21-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • หญิง-ชาย ไม่เกิน 35 ปี ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถพูดเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับมาเลเซียได้
  • สามารถทำ Cost Sheet ได้

21-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่