• ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไปในสายงานการผลิต
 • ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30 – 40 ปี มีรถยนต์

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในสายงานการตลาด
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการขาย
 • ขายในประเทศ
 • 30-45

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษาวุฒิ ปวช,ปวส
 • อายุตั้งแต่ 20-35 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms Microsoft office ได้ดี

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ชาย หญิง อายุตั้งแต่ 20 – 35 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Tele sales
 • ปวช.
 • Sales Support

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • ชาย หญิง อายุตั้งแต่ 20 - 35 ปี
 • รับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • ชาย หญิง อายุตั้งแต่ 20 - 35 ปี
 • รับนักศึกษาจบใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชีเจ้าหนี้
 • งานด้านบัญชี บันทึกบัญชีรับ - จ่าย
 • ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี

17-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนควบคุมระบบงานด้านภาษีอากร
 • ควบคุม การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
 • ตรวจสอบรายงานต่างๆของแผนกบัญชี บัญชีคลัง

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล