• จบปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์เป็นเซลล์บริษัท SI ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

22-Oct-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่