• ขายและโอนตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
  • ประสานงานเพื่อการทำสัญญาและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
  • รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผล การขายสินค้า

15-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่