• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 8 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

14-Nov-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่