• มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 1 ปี
  • มีบุคลิกภาพที่ดี ทัศนคติดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • มีใจรักในงานบริการ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน

18-Aug-17

 

Applied
  • เพศ ชาย หญิง
  • มีความตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์
  • มีความอดทน และ ไม่เกี่ยงงาน

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล