• จบ ป.ตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีทักษะการในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า 7 ปี

20-Aug-19

 

Applied
  • จบป.ตรี สาขาสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำ KPI

20-Aug-19

 

Applied
  • จบ ป.ตรี ทุกสาขา
  • สามารถพูด,อ่าน,เขียนและเข้าใจภาษอังกฤษดี
  • มีพาหนะเป็นของตนเอง

20-Aug-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่