• ออกแบบ นำเสนอ ติดตั้ง และทดสอบระบบ SAP
 • สามารถเขียน Functional Specification
 • ออกแบบ Data Migration Template ที่เหมาะสม

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แนะนำ นำเสนอ solution และทดสอบซอฟท์แวร์
 • สามารถเขียน Requirement Specification
 • รับผิดชอบดูแลงานในโครงการให้สามารถส่งมอบงาน

21-Aug-17

 

Applied
 • สามารถเขียน User Interface
 • สามารถ Develop on Cloud
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Business Object

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถเขียน User Interface
 • สามารถ Develop on Cloud
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Business Object

09-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล