• มีความเป็นผู้นำ
  • ทำงานใต้แรงความกดดันได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

20-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่