• อุปกรณ์การแพทย์, วิศวกรรมชีวการแพทย์
 • สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
 • Biomedical Engineer, BME

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ใช้งาน Photoshop & illustrator
 • Graphic Designer
 • เวลาการทำงานยืดหยุ่น

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-5 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารได้ดี

21-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับการตลาด
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อ
 • Marketing Skill

20-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่