• ดูแล Server / Network
 • 20,000 บาท ตามความสามารถ
 • รับสมัครด่วน

21-Aug-19

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ Photo Shop หรือโปรแกรมอื่นๆ
 • ประสบการณ์ในการทำงาน ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตั้ง
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

21-Aug-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ในการพัฒนา Web Application 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถพัฒนา Web Application เชื่อม Database ได้
 • ติดตั้ง Web Server + Database Server บนระบบ Linux

21-Aug-19

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • วางแผนการผลิต, กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ, ต้นทุ
 • ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

19-Aug-19

THB45k - 55k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่