• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด
  • TOEIC 750 คะแนนขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้บางครั้ง

19-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ความรู้ด้านกฎหมายด้านอาคาร สถานที่
  • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์Excel, Word

17-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่