• อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • เพศชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปีขึ้นไป

22-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล