• มีประสบการณ์การทำบัญชี มากกว่า 5ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในสายงานด้านต้นทุนการผลิต 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เรื่องเอกสารการบัญชี และสามารถปิดงบ

08-Nov-19

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • มีความรู้ และสามารถจัดทำ ISO 9001:2008 ได้
  • ประสบการณ์เป็นผู้จัดการโรงงานหรือผู้ช่วยผู้จัดการ

08-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่